Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
152 VEKGELIJKIXG VAN SPEAAKGEBROIK.
11. Verschil van constructie.
Verschil in constructie vindt men bij (a) constructies met
casus, (b) met verba, (c) ondergeschikte constructies.
a. Constructies met casus. Het gebruik van casus in ver-
schillende gevallen is in de vorige lessen aangetoond, en is
dus bekend. De voornaamste eigenaardigheden zijn de vol-
gende :
12. De obiectieve genitivus, die met verschillende
voorzetsels in 't Hollandsch vertaald wordt (38®'® les, 4).
13. De genitivus partitivus in zulke zinnen als de vol-
gende :
"Wat voor moeilijkheid is er, quid negotii est?
Eenige tijd; geen uitstel; aliquantum temporis,
nihil m O r a e.
14. Vergelijk de volgende uitdrukkingen' in beide talen:
Met u hoe velen zijt gij? quod estis?
Ik hoor bedreigingen, waarvan ik er geen vrees, minas
audio quas nullas timeo.
15. De praedicatieve genitivus, bv.
Het is de taak van een rechter, iudicis est.
Het is (of zou zijn) wijs om te bedenken, sapientis
est cogitare (31ste les, 2).
16. De praedicatieve dativus, zie les, 2.
17. Ablativus absolutus, 71^® les, b.
18. Locatieve constructies, 17''® en 46®'® les.
19. Eigenaardig gebruik van sommige praeposities om
plaats of richting aan te duiden.
Ik begin hiermede, ab hoe ordior.
Geschreeuw werd gehoord aan dien kant, cl a mor ab
illa parte auditus est.
In 't front; aan de flank; in den rug, a front e, a latere,
a t e r g 0.
Te paard strijden, ex equo pugnare.