Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
vekueujkinü vax spkaakgebkuik.
151
Vrees voor den vijand, metus hostilis.
Hjj was de eerste om het te doen, primus hoe fecit.
Hij sprak kort, pauea locutus est.
Veel leugens vertellen, multa nientiri.
5. De dubbele comparativus in zinnen als de volgende:
Meer fijn dan verstandig, subtilior quam sapientior.
De vijand ging met meer woestheid dan overleg te werk,
ferocius quam consultius rem hostes gerebant.
G. Adiectiva verbalia te vertalen door participia, bv.
Een rollende steen, een levende bron; saxumvolu-
bile, fons vivus.
7. Juistheid in het gebruik der pronomina, vooral re-
flexieve en intensieve, zie 49s'e les, benevens (zie aldaar)
het gebruik van idem en ipse.
8. Het relativum in plaats van het demonstrativum,
50''® les. Vergelijk:
Doe niets waaromtrent gij twijfelt of het goed of kwaad
is, nihil egeris quod dubitas aequum sitan
i n i q u u m.
0. Pronomina indefinita, die somtyds de jilaats van het
artikel in 't Holl. innemen, zie 52»^« les.
10. Vorm van antwoord (voor „ja" of „neen"), zie
S-le les.
11. Sommige uitdrukkingen van negaties, zie SG'^te
les, d.:
Geen dichter of redenaar zeide dat ooit, nemo unquam
neque poeta neque orator illud dixit.
Vleierij is niet alleen een vriend, maar ook een vrij man
onwaardig, assentatio non modo amico sed ne
libero quidem digna est.
Hij zegt dat hij niet hier is geweest, negat se ad-
fuisse.
Ik vrees dat hij niet zal komen, vereor ut veniat.