Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
148 AANVULLINGSOEFENINGEN.
land verliet dan toen hij het verdedigde; of Scipio moest
(debeo) aan Rome ontbreken, óf Rome zijn zonder vrijheid.
„In niets', zeide hij, „wensch ik de wetten en instellingen
te beperken. Laat het recht gelijk zijn onder alle burgers.
Maak gebruik van mijne diensten zonder mij, mijn vaderland.
Ik ben voor u de oorzaak van vrijheid geweest, ik zal (er)
ook het bewijs (van) zijn. Ik ga weg, indien ik grooter
ben geworden (meer ben toegenomen) dan goed voor u is."
Waarom zou ik deze grootheid van geest niet bewonderen,
waarmee hij in vrijwillige ballingschap ging, en den staat
ontlastte? Daarom beving mij een (gevoel van) groot genot,
toen ik nadacht over Scipio's gewoonten en die van ons: in
dezen hoek wiesch die schrik van Carthago, aan wien Rome
verschuldigd is dat (qxiod) het slechts eens is genomen, zijn
lichaam, vermoeid van landelijken arbeid. Hij oefende zich
toch door arbeid, en zooals bij de ouden gewoonte was,
zelf bewerkte hij den grond.
2. Verhaal.
Zoo vele dingen vallen te Rome voor, dat die welke in de
provinciën gebeuren, nauwelijks gehoord worden. Ik vrees
niet dat ik schijn mij iets aan te matigen, indien ik spreek
van mijn quaestuur. Hoe schitterend die namelijk ook
was (gebloeid heeft), meen ik toch dat ik later de grootste
posten (imperium) zoo heb bekleed (zoo (is) geweest ben in),
dat ik niet zoo veel lof behoef te zoeken uit mijn quaes-
tuur ; maar toch vrees ik niet, dat men durft zeggen , dat
iemands quaestuur op Sicilië of (aan het volk) aangenamer
vermaarder geweest is. In dien tijd dacht ik dat men te Rome
van niets anders sprak dan van mijn quaestuur. Daarom
kwam ik terug met deze hoop, dat ik dacht dat het Romeinsche
volk uit eigen beweging mij alles zou aanbieden. Doch, toen
ik toevallig in die dagen, om een reisje te maken, bij mijn
terugkeer (part.) uit de provincie, te Puteoli was gekomen;
terwijl zeer vele aanzienlijke lieden gewoonlijk in dien om-
trek (loca) zijn, viel ik bijna neder, toen mij iemand vroeg,
op welken dag ik Rome uitgegaan was en of daar iets nieuws
was. Toen ik hera« antwoordde, dat ik uit mijne provincie
«. Zie 67ste les.