Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANVULLINÜSOEFENINGEK. 1-47
als dit (quod) niet zoo gebeurde, zouden wij èn beter èn ver-
standiger leven.
8. Dit is een oude wet van de echte en ware vriendschap
die ik nu langen tijd met hem heb gehad, dat vrienden
altijd hetzelfde wenschen, en er is geen zekerder band van
vriendschap dan de overeenkomst en gemeenschap van plan-
nen en verlangen.
9. Wat het volk betreft, — hij die öf benijdt öf begunstigt
is altijd een partijdig rechter van waardigheid.
10. Hij verbood een belastingpachter of den slaaf van een
belastingpachter om daar te zijn, waar hij zelf was of waar-
heen hij kwam.
11. Ik smeekte Claudia, uwe vrouw, en uwe zuster Mucia
hem van die onrechtvaardigheid af te houden.
12. Ik kwam te Brundusium den ITden April. Op dien dag
gaven uwe jongens mij een brief van u, en andere jongens
brachten mij den derden dag na dien dag {gen.j een anderen
brief.
13. Wat betreft dat ge mij tot het leven roept (quod vocas),
gij bewerkt ééne zaak, dat ik de handen van mijzelven afhoud;
de andere zaak kunt gij niet (gedaan krijgen), dat ik geen
berouw zou hebben van ons besluit en van mijn leven.
14. Ieder behoort tevreden te zijn met dat (bedrag) van tijd
dat hem gegeven is om te leven.
68''' Les.
Aanvullingsoefeningen.
1. Brief.
Ik schrijf u dit dat ik nederlig in de villa zelve van Scipio
Africanus, na zijne schim en de kist, welke ik vermoed dat
de graftombe is van dien grooten [tantus) man, vereerd te
hebben. Zijne ziel voorwaar, ik ben (er van) overtuigd, is naar
den hemel teruggekeerd, waaruitzij kwam (was); niet omdat
hij groote legers aanvoerde — want die had de waanzinnige
Cambyses ook — maar om zijne uitstekende gematigdheid en
vroomheid, bewonderenswaardiger in hem toen hij zijn vader-
10*