Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
146 VERDEK GEBRUIK VAN HET RELATIVUM.
een zin, gevolgd door si en wordt het best vertaald door:
bijaldien, maar —, en indien enz.:
Byaldien de maan eene godin is, dan is ook
de morgenster er een, quod si Luna dea est,
ergo etiam Lucifer.
c. Wanneer op een relatieven zin een andere afhankelijke
zin volgt, dan kan het relativum in dien laatsten zin staan
en moet in zijn eigenlijken zin in gedachte worden aange-
vuld :
Ik was er de man naar geweest om, wan-
neer het mij vr ij stond grooter voordeel te
genieten, niet te aarzelen euz., is fueram, cui
cum liceret maiores fructus capere, non dubi-
taverim (voor qui, cum mihi liceret).
Schriftelijke oefeningen.
1. Deze twee punten blijven mij over van uwe verdeeling
En betreffende deze, als ge het goed vindt, meen ik dat we
grondiger moesten redeneeren.
2. Er zijn vele herinneringen aan uwe genade, maar vooral
de ongedeerde toestand van hon aan wien gij redding hebt ge-
schonken. En indien deze dingen roemvol zijn bij privaat-
personen, veel meer zullen zij vermeld worden bij het spre-
ken over (in) koningen.
3. Indien ik nu mijzelven in die richting drong, zou ik
zeker terstond eenigen weg vinden om tegenstand te bieden.
4. Ik trachtte het volk te voldoen (impf) door koop en als
dit zorgvuldig was geschikt, dacht ik dat het gemeen van
de stad zou kunnen verwijderd, en de onbevolkte streken van
Italië bevolkt worden.
5. Wat zal ik van mijzelven zeggen, die niet kan worden
verlicht, al (ut) zou (ook) alles mij gebeuren wat ik wensch.
6. Hij had vernomen dat alle Belgen , waarvan wij hebben
aangetoond dat zij het derde deel van Gallië uitmaken (zijn),
tegen het Romeinsche volk samenzwoeren.
7. Daarom bereiken slechts weinigen den ouderdom, (maar)