Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
144
HDLPWEliKWOORDEN,
Hg kwam opdat hg mocht zien, venit ut videret.
Eveneens in wenschen, waar de conj. praes. een vervul-
baren, de conj. imperf. een onvervulbaren wensch uitdrukt:
Moge hij komen, utinam veniat (d.i. het is moge-
lijk dat hij komt).
Och, mocht niet waar zgn, wat ik schrijf,
illud utinam nevere scriberem (doch het is waar).
Mondelinge oefeningen.
1. Gij moogt gaan. — 2. Gij moet gaan. — 3. Gij behoort
te gaan. — 4. Gij kondt gaan indien gij wel waart. — 5. Gij
hadt mogen gaan. — 6. Gij had kunnen gaan indien gij ge-
wild hadt. — 7. Moge Caius tegenwoordig zijn. — 8. Mocht
Caius tegenwoordig zijn. — 9. Wat kon ik doen? — 10. Gij
kondt overwinnen indien gij wildet strijden.
Schriftelijke oefeningen.
1. Zij baden niets anders dan dat zij met hunne lippen den
laatsten adem hunner zonén mochten opvangen.
2. Ik moest zijne veiligheid niet minder verdedigen dan
de mijne.
3. Hier kon erkend worden hoeveel bescherming menschen
hebben in vastheid van karakter.
4. Gij beiden weigert wat ge niet hadt moeten (weigeren)
en ontvingt, wat ge niet mocht (ontvangen).
5. De een durft ons niet mededeelen waarom hij bevel-
hebber genoemd wordt; de ander moet binnen weinige dagen
zich schamen het te durven.
6. Aan de andere zijde werd geantwoord dat Aulus Varro
aanbood den volgenden dag tot een gesprek te komen en dat
hij (vert. dezelfde) zou zien hoe gezanten in veiligheid konden
komen en verklaren wat zij verlangden.
Verhalen.
De geneesheer van Pyrrhus, koning der Epiroten, kwam
bij Fabricius, veldheer der Romeinen, en beloofde Pyrrhus
te vergiftigen, als hem een belooning, die zijne moeite waard
zou zijn, zou worden geschonken. Fabricius echter, oor-