Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
AFHANKELIJKE VOOKWURDELIJKE ZINNEN. 141
2. Nu hoop ik dat gij u hiervan (sic) overtuigt, dat wan-
neer aan den senaat (iets) voorgesteld wordt aangaande deze
zaken, ik denken zal dat de hoogste lof mij geschonken
wordt, indien gij door uwe stem toestemt (comprobo) (in) de
eer mij gegeven (mem).
3. Hij ziet dat indien de lust om aan te klagen is over-
gegaan van aanzienlijke jongelieden, die hij tot hiertoe bespot
heeft, op flinke en geachte mannen, hij niet langer den baas
kan spelen voor (in) de rechtbank (plur.).
j 4. Zij zeggen dat zij met Caesar wenschen te spreken over
( zeer belangrijke zaken, als hun een gelegenheid werd ge-
I geven.
5. Dezelfde (persoon) zegt dat, als er geen goden zijn,
er in de geheele natuur niets beter is dan de mensch; maar
dat iemand dit zou meenen — dat er niets beter is dan de
mensch, — oordeelt hij dat de grootste verwaandheid is.
Brief.
Cicero aan zijn (vriend) Atticm.
Ik wacht met verlangen op uw raad. Ik vrees dat ik af-
wezig ben (op een tijd) wanneer het eervoller voor mij zijn
zou tegenwoordig te zijn: ik durf niet komen zonder geldige
reden". Van Antonius' tocht hoor ik iets (nescio quid) anders
dan zooals ik u schreef. Daarom wilde ik dat ge mij elke
zaak uitlegdet en mij zekere (tijdingen) zondt. Omtrent het
overige, wat zal ik u zeggen? Ik brand van ijver voor de
geschiedenis — want uw aanmoediging prikkelt mij onge-
looflijk — wat toch noch begonnen noch voleindigd kan worden
zonder uwe hulp. Daarom zullen wij hierover tenminste
samen beraadslagen. Op het oogenblik wilde ik dat ge mij
schreeft in wiens consulaat (abl. abs.) Caius Fannius zoon
van Marcus volkstribuun was. Ik geloof (videor mild) dat ik
gehoord heb in het censorschap van Publius Africanus en
Lucius Mummius.
Samenspraak.
Theopropides. Wel Tranio, wat gebeurt er?
o. fernere.