Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
140 AFHANKELIJKE VOOKWAAEDELIJKE ZINNEN.
edixerat nisi adv enisset, eet. (direct: nisi adve-
n er O.
b. In een voorwaarde in strijd met de werkelijkheid blijft
de protasis onveranderd, terwjjl de apodosis wordt voorge-
steld door het participium futuri met fuisse (zie 27ste les, b.).
Ik verklaar dat indien gij dit gedaan hadt,
gij lof zoudt hebben ingeoogst, aio si haec
fecisses laudem te accep turum fuisse (direct: si
haec fecisses., laudem acc episses.).
Hij zei dat hij kon als hij gewild had, dixit
si voluisset futurum fuisse ut posset {si voluis-
set potuisset.)
NB. Deze beide constructies — de coniunctivus imperf. of
plusqpf. in voorwaarden voor de toekomst na een verleden
tijd en de infinitivus futuri met fuisse in de apodosis van
voorwaarden in strijd met de werkelijkheid — behooren tot
de meest gewone afhankelijke constructies in oratione indi-
recta. Voor den coniunctivus in plaats van den imperativus
zie de 27ste les.
Mondelinge oefeningen,
1. Indien gij wel zijt, verheug ik mij. — 2. "Wees verzekerd
dat als ge wel zijt, ik mij verheug. — 3. Ik zeide dat als
hij wel was ik mij verheugde. — 4. In geval gij rechtmatig
handelt, zult gij geprezen worden. — 5. Herinner u dat, als gij
rechtmatig handelt, gij geprezen zult worden. — 6. Wij herin-
nerden hen dat als zij rechtmatig handelden, zij geprezen zou-
den worden. — 7. Ik zeide hun, dat als zij rechtmatig hadden
gehandeld, ik hen zou geprezen hebben. — 8. Wij zeiden
dat wij ons verwonderd zouden hebben als het anders ge-
weest was. — 9. Wij weten dat als gij hier geweest waart,
gij onze plannen goedgekeurd zoudt hebben. — 10. Zij ver-
klaarden dat, indien er geen gijzelaars gegeven waren, zij het
land geplunderd zouden hebben.
Schriftelijke oefeningen.
1. Hij begreep dat als hij de legioenen naar de provincie
ontbood, zij op den marsch slag zouden leveren in zijn al-
wezighcid (abl. absol.).