Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
ACCL'SATIVDS VAN HET OBIECT.
zeeëngte binnen. — 12. Babbelzieke meisjes vertellen
fretum garrvlus narro
elkander " vele (dingen)
Voorbeelden uit Caesar.
1. De Helvetiërs overtreffen de overige Galliërs in dapper-
llelvetius praecedo reliquus Gallus vir^
beid— 2. De Aeduers zenden gezanten tot Caesar. —
tus Aeduus miito legatus
3. Dit district had den consul Lucius Cassius gedood ,
pagus interficio
en zijn leger onder het juk« dom gaan. — 4. Caesar
is excrciUis jugum rniilo
Meld zyne (manschappen) van het gevecht terug. — 5.
conlineo suus a proelium
Caesar grijpt zyn rechterhand, roept Dumnorix tot zich,
prendo dextera Dumnorig.
laat (zijn) broeder komen. — G. Hij nam de zending naar
adhibeo svscipio legaiio
de staten op zich.
civitas
Schriftelijke oefeningen.
1. Slaven vreezen een wreeden meester.
2. De zwarte duisternis van het woud waaA'^ kleine jongens
bevreesd f.
3. Wij zijn een groote (som) geld schuldig aan den goudsmid.
4. Weinige (menschen) hebben den roem meer lief dan het
levens.
5. AVij zien dikwijls wolven in het bosch.
6. Wij prijzen de goeden minder dan wij de slechten be-
rispen.
7. De Tyriërs^ prijzen de schoone koningin.
8. Wij hebben rijkdom (als) een gift van de weldadige goden.
a. Daarin 't Latijn elkander niet door één enkel woord wordt weerge-
geven , moet men dit vertalen door: onder (inter) zich, of door: de
een aan den ander, M. 486, A. 7; C. s. 541; 550. — i. neutrum plu-
rale. — c. ablativus. — d. Den titel achter den naam te plaatsen.
— e. iiccusativus. — f. pluralis. — g. accusativus. — h. Tyrins.