Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
AFHANKELIJKE VO OEWAARDELIJKE ZINNEN. 139
dezelfde gevaren tegemoet gaan die wij hebben doorstaan.
7. Welk groot en ernstig redenaar aarzelde, wanneer hij
den rechter vertoornd wenschte te maken op zijn tegenpartij,
ooit om deze reden — (om)dat hij niet wist wat toorn was,
uf een aandrift van den geest öf de begeerte om een grief
te wreken ?
8. De dichters wenschen elk dat hun eigen werk door het
publiek worde onderzocht, opdat, indien iets door velen wordt
afgekeurd, het verbeterd worde.
9. Ik deelde Deiotarus mede dat er geen reden scheen te
zijn waarom hij van zijn koninkrijk afwezig zou zijn.
10. Ik beken dat ik ijverig dat heb nagejaagd waaruit ware
oem kon ontstaan.
11. Ik dacht dat ik het leger behoorde te voeren door die
treek van Cappadocië die grensde aan Cilicië.
12. Hij is van meening dat er goden zijn, daar het nood-
zakelijk is dat er eenige uitstekende drijfveer« is, welke het
beste is dat er bestaat (vert. dan welke niets beter is).
13. "Wanneer wij de veldvruchten „Ceres" en den wijn
„Liber" noemen, gebruiken wij voorzeker een gewone wijze
van spreken, maar denkt gij dat iemand zoo zinneloos (is)
om te gelooven dat datgene wat hij eet een god is?
Les.
Afhankelijke voorwaardelijke zinnen.
"Wanneer een voorwaardelyke zin in oratione indirecta
staat, lette men op het volgende:
a. Men houde in het oog de consecutio temporum (20ste les).
Hij belooft te komen, als zij het wenschen
p ollicetur se venturum si vel int (direct: veniam
si voletis).
Hij had bevolen dat indien hij niet kwam enz.
a. tnffcmtim.