Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
138
ZINNEN MET DEN INFINITIVÜS.
perspicuum quant esse aliquod nunien quo haec
r eg antur?
Mondelinge oefeningen.
1. Hij kwam om de spelen te zien, die toen plaats hadden. —
2. Hij kwam om de spelen die toen plaats hadden te zien. —
3. Ik wensch de rivier over te steken, terwijl gij in de
legerplaats zult blijven. — 4. Ik wensch de rivier over te
steken terwijl gij in de legerplaats blijft. — 5. Ik heb den
brief ontvangen dien gij gezonden hebt. — 6. Indien ik den
brief niet ontvangen had dien gij zondt zou ik in de stad
gebleven zijn. — 7. Ik heb het boek gelezen dat mij gegeven
was. — 8. Ik vrees dat ik geen gelegenheid zal hebben het
boek te lezen dat mij gegeven is. — 9. Hij werd verhinderd
door den staat zijner gezondheid de oesters te eten die hij
gekocht had. — 10. Ik zie dat de man van wien gij spreekt
aanwezig is. — 11. Hij zeide dat hij kwam zoodra hij mij
zag. — 12. Wij vernemen dat de stad naar welke wij ons
begeven ver af is. — 13. Zij vernamen dat de vijand dien zij
vervolgden niet ver af was. — 14. Hij vernam dat de vijand
dien hij verslagen had terug trok. — 15. Hij vernam dat do
vijand, dien hij niet gezien had, naderde.
Schriftelijke oefeningen.
1. Mocht ik dien dag beleven (vert. zien) wanneer ik u
danken mag omdat ge mij gedwongen hebt te (blijven) leven.
2. Niet te weten wat gebeurd is voordat gij geboren
waart — dat is altijd een knaap te blijven (vert. zijn).
3. Men beklaagde niet meer de straf dan de misdaad
waardoor zij straf verdiend hadden.
4. Ik wilde liever dat hij hem niet zoo groote kracht
gegeven had, dan dat hij hem nu zoo krachtig (geworden)
weerstond.
5. Ik heb Antonius tot u gezonden, een flink man en
bijzonder door mij vertrouwd, dat gij, als het u goed docht,
hem de cohorten zoudt overgeven; opdat, terwijl de tijd van
het jaar geschikt is, ik in staat zij eenige krijgsverrichting
uit te voeren.
6. De natuur brengt mede diegenen te begunstigen die