Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZINNEN MET DEN INFINITIVES.
137
meening — want welk goed burger scheidt zijn eigen over-
leggingen van de algemeene af — maar omdat hij liever
wilde dat zijne ambtgenooten uit eigen beweging weken voor
het gezag van den senaat dan dat zij toelieten (impf conj.) dat
de macht der tribunen tegen henzelf zou worden ingeroepen.
Les.
Relatieve zinnen in oratione indirecta.
De gevallen waarin een relatieve zin in den coniunc-
tivus staat zijn de volgende:
1. Wanneer de zin uitdrukt de gedachte van een ander
persoon dan den spreker of schrijver.
2. Wanneer de zin een wezenlijk deel uitmaakt van een
constructie met coniunctivus of infinitivus {attractio).
Aanmerking. — Vele dergelijke zinnen van 2® kunnen naar
's sprekers of 's schrijvers verkiezen zoo of anders opgevat
worden. Vergelijk:
1. Hij vermeldde eerst die zaak waarvan ik
juist gesproken beb (directe bepaling), welke (naar
zijn oordeel) zijn grond had in een voorgevoel
van de toekomst, ■primum po snit eam {cau-
sam) de qua modo dixi^ quae orta esset ex prae-
sens ione rerum f utur ar um.
2. Hy zegt dat hy ziet wat (zooals hij zegt) ik
zie, dicit se vid ere ea quae v id eam {quae video
zou beteekenen: wat ik werkelijk zie).
3. Ik kom om te zien wat gy ziet, venio ut
videam ea quae tu videas {vides kan men hier ook
zeggen).
4. Want wat kan zoo duidelijk zyn als dat
er eenige go dheid is , do o r wie deze dingen
worden bestuurd? quid enim pot est esse tam