Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
13Ü
ZIX.NEN MET DEN l.NmiTlVUS.
Mondelinge oefeningen.
1. Ik hoop in staat te zijn. — 2. Hij zegt dat wij spoedig
gewillig zullen zijn. — 3. Hij zeide dat hij niet zou vreezen.
— 4. Ik begrijp dat men zal gaan strijden. — 5. Ik begrijp dat
men is gaan strijden. — 6. Ik begreep dat men ging strijden. —
7. Herinner u dat men u benijdt. — 8. Hij zegt dat het geluk ons
weder zal beschijnen. — 9. Denkt gij dat wij moeten strijden ?
— 10. Ik ben niet van oordeel dat men een rijk (man) behoort
te benijden.
Schriftelijke oefeningen.
1. Zij zeiden dat ze hoopten dat deze plannen, die heimelijk
waren aangegaan , strijdig met het welzijn van de stad en het
rijk, aan het licht gebracht zouden worden.
2. Allen waren van oordeel dat aanvullingstroepen zouden
geworven worden in Italië voor mijne legioenen en (die) van
Bibulas.
3. Gij schrijft dat men goed denkt over den geneesheer.
4. Hij zal zeggen dat hij altijd wenschte gevraagd, altijd
wenschte gesmeekt te worden.
5. Waarom (vroeg hij) drongen ze bij hem aan, (die) reeds
een grijsaard (was) en (alle) moeiten en belooningen van
moeiten (had) waargenomen.
6. Waarom, bid ik u, (vroeg hij), vreesden zij of waarom
wanhoopten zij aan hun eigen dapperheid of zijn {ipse) zorg?
7. Indien deze dingen {qnae) (vroeg hij) niet te verdragen
waren in een koning of den zoon van een koning, wie zou
ze verdragen in zoo vele privaatpersonen. Zij moesten (toe)-
zien, dat zij niet, door de lieden te verbieden vrijmoedig in
het senaatsgebouw te spreken, zelfs gepraat verwekten bui-
ten het staatsgebouw. Wanneer zij (het) wenschten, moesten
zij beproeven hoeveel mannelijker « smartgevoel is i dan baat-
zucht. Immers wat hadden zij gedaan door middel van het
volk? Zij moesten niet te veel verwachting stellen in ande-
rer vrees.
8. Toen zeide Ahala Servilius, tribunus der soldaten, dat hij
zoolang gezwegen had niet omdat hij wijfelend was in c (zijn)
O. fortis. — b. Let op de conBccutio temporum. — c. genitivus.