Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZINNEN MET DEN INFINITIVÜS. 135
4. Er is geen reden voor u om u te haasten.
5. Aan {ex) iedere zijde zijn er die begeeren te strijden.
6. Dit is de eenige plaats waarheen zij kunnen ontkomen,
7. Wie is er van die Grieken die gelooft dat iemand onzer
iets begrijpt?
8. Er is niemand van ons of hij weet dat gij geen vijand-
schap (plur.) hebt met Sextus Eoscius.
9. Ik heb geen reden om den ouderdom te beschuldigen.
10. Er is niemand of hij begrijpt dat die staat te gronde gaat.
11. Ik vraag u dit, mijn Tiro, dat gij in niets kosten spaart,
voor zoo ver het noodig is voor uwe gezondheid.
63"'' Les.
Zinnen met den infinitivus.
(Vergel ij k de 6''% 24—26"® lessen).
De volgende vormen van zinnen met den infinitivus
komen voor, voornamelijk bij het uitgebreide gebruik
der oratio indirecta.
1. De infinitivusperiphrasticus, gevormd door fore of fu-
turum esse met den eoniunctivus, die geregeld voorkomt
bij verba die geen supinum hebben, en in het bijzonder ge-
bruikelijk is bij spez-o; M. 435; C. 135; S. 629, 4»; H. 174.
2. De infinitivus van verba impersonalia of het neutrum
van het gerundivum met esse, in zulke zinnen als :
Hy zag dat hij naar beneden moest sprin-
gen, vidit desili endum esse (direct: desilien-
dum est.)
Er kwam een bericht bij den senaat dat het
bloed geregend had, sanguine pluisse senatui
nuntiatum est.
3. lihctorische vragen in-indirecte rede (zie 27®'® les, a).