Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
134
ZISNES VAN HOEDANIGHEID.
relativum terugwijst, tal is kan gevoegd worden: M. 390;
C. 347; S. 728, 730; H. 208, d.
2o. volgende op s o l u s oi tin u s'. M. 389 , A. 2 ; C. 347 ;
S. 728 : H. 208.
3o. volgende op comparativi met quam (= te.... om),
M, 389, A. 3; C. 345; S. 728; H, 208, c.
4o. van beperking en voorwaarde: vooral met quod, M.
389, A. 2; C. 344; S. 731.
5". van oorzaak en verhindering : C. 348.
6o. volgende op d i g n u s enz. (— waardig om ....) : M.
388, b; C. 342; S. 729; II 208, c.
Aanmerking. Achter negatieve uitdrukkingen waar men in
't Hollandsch gebruikt of, wordt dikwijls quin gebezigd
voor qui {quod enz.) m o » , bv.
Er is niemand of hij zegt dit, nemo est quin
hoc dicat.
Mondelinge oefeningen.
1. Ik ben niet waardig om deze eerbewijzen te ontvangen. —
2. Hij is niet geschikt om deze eerbewijzen te verkrijgen (vert.
aan wien deze eerbewijzen zouden worden gegeven«). —
3. Caesar is de eenige aan wien zulke eerbewijzen ver-
schuldigd zijn. — 4. Er zijn er, die mij benijden. — 5. Er
waren er die mij benijdden. — 6. Hij is te slim om bedrogen
te worden (vert. slimmer dan dat hij zou kunnen bedrogen
worden). — 7. Wie is er die Titus voor krankzinnig houdt?
8. Wie was er die Marcus voor wijs hield ? — 9. Er was
niemand of hij hield u voor vermetel. — 11. Wie is er die
ons niet voor wijs houdt ? — 12. Gij waart de eenige om
zulke belooningen te ontvangen.
Schriftelijke oefeningen.
1. Er zullen er velen zijn , aan wie gij gerust brieven
kunt geven die zij mij gaarne zullen brengen.
2. En er was niemand die zich bekommerde om buit.
3. Er waren er destijds die geloofden dat Marcus Crassus
niet onbekend was geweest met dat plan.
a. confero.