Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZINNEN TAN HOEDANIGHEID. 133
krijgsdienst veel meer waardigheid aanbrengt om het con-
sulaat te verkrijgen, dan (dien) van het burgerlijk recht?
10. Ik kon niet nalaten u te schrijven en dank te betuigen.
11. Caesar, vreezende voor de zijnen, zond naar Titus
Sextius, don onderbevelhebber (het bevel) dat hij zijne
cohorten snel buiten de legerplaats zou voeren, opdat hij den
vijand van het onbelemmerd (Ubere) vervolgen zou afschrikken.
Brief.
Cice7-o aan zijn (vriend) Atticus.
Ik had niet getwijfeld dat ik u te Tarentum of Brundusiura
zou zien en dit was voor vele (zaken) van belang; onder
deze dat wij zouden vertoeven in Epirus en uw raad gebruiken
voor andere zaken. Daar dit niet is gebeurd, zal ook dit
behooren (vert. zijn) onder het groot aantal onzer ongelukken.
Onze reis is naar Azië, in 't bijzonder naar Cyzicus. Ik
beveel do mijnen bij u aan. Ik houd mijzelf met moeite en
ellendig staande. Gegeven 17 April nabij Tarentum.
62't' Les.
Zinnen van hoedanigheid.
Een relatieve zin in den coniunctivus wordt dikwijls
gebruikt om een hoedanigheid van het voorafgaand woord
aan te duiden, en drukt meer of minder het begrip van
gevolg uit, bv.
Zij zeggen veel dat zij nauwelijks begrij-
pen, multa dicunt quae vix intellegant.
NB. Hier zou do indicativus, MiieZfc^!««^, beteekenen dingen
die zij werkelijk niet begrijpen. Het gebruik van den con-
iunctivus geeft te kennen dat de dingen zoo moeilijk of de
sprekers zoo dom zijn dat ze niet kunnen begrijpen. Zinnen
die hiertoe behooren, zijn:
lo. In het alïjemcen die waarin bij het woord, waarop het