Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
132 ZINNEX VAS GEVOLG.
zoo ver af dat ik u vijandig ben, dat ik u (integendeel) zeer
hoog schat. — 5. Caesar was er zoo ver af {ahest impers.)
van verslagen te zijn, dat hij zelfs een vijand vervolgde. —
6. Het gevaar was zoo groot dat wij vluchtten. — 7. Ik ben
niet zoo achterdochtig dat ik n niet geloof. — 8. Niets ver-
hindert mij om Pompeius te helpen. — 9. Niets verhinderde
mij u te helpen. — 10. Ik zal nooit belet worden mij te
verheugen. — 11. Er is geen twijfel aan dat Rome de hoofd-
stad is der wereld. — 12. Wij hebben er niet tegen dat gij
ons voor dwaas houdt. — 13. Caius liet niets na om mijn
plannen te dwarsboomen. — 14. Het scheelde zeer weinig of hjj
bereikte de stad. — 15. Het kan niet anders of hij bereikte
de stad. — 16. Het kan niet anders of gij gelooft dit (vert.
het kan niet gebeuren of). — 17. Het was uw schuld dat ik
niet ging.
Schriftelijke oefeningen.
1. Zijne redevoeringen bevatten (hebben) zoo veel geest, zoo-
veel voorbeelden, zooveel sierlijkheid, dat zij bijna geschreven
schijnen te zijn in Attischen stijl.
2. Zal derhalve geen deugd ooit zoo geëerbiedigd zijn door
u (dat.), dat zij niet kan beleedigd worden door verdenking?
3. Er kan niet gemakkelijk (iemand) gevonden worden
die beter raad aan een ander {alter) kan geven dan gij;
maar in elk geval zal niemand beter (raad) aan u zeiven
geven.
4. Wanneer er slechts weinigen zijn die den adel lief-
hebben, is dat onze schuld?
5. Ik kan niet nalaten {praetereo) dagelijks tot u te
zenden.
6. Hij is zoo ver van invloed te hebben op mijne meening
dat ik geloof dat hij zelf zich ten zeerste moest schamen van
zijn (eigenj meening te zijn afgeweken.
7. Welk heiligdom in Achaia, welke plaats of heilig bosch
is zoo heilig geweest dat eenig beeld of sieraad daar in is
gelaten ?
8. En toch twijfel ik niet dat welsprekendheid altijd groote
kracht heeft gehad.
9. Hoe kan er aan getwijfeld worden dat de roem van