Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
130
ZINNEN VAN DOEL.
dat uwe gevoelens ten zeerste door mij (dat.) worden goed-
gekeurd.
6. Dit eene weet ik niet, of ik u moet gelukwenschen of
vreezen voor u; niet dat ik vrees dat uwe deugd aan de
verwachting der menschen niet zal beantwoorden, maar, bij Her-
cules, dat, wanneer gij komt (fut. exact.) gij niet langer (iets)
zult hebben om voor te zorgen {quod enz.).
7. Daar ik zelf altijd Latijn met Grieksch heb verbonden,
ben ik van oordeel dat gij hetzelfde moet doen, opdat gij
even bekwaam {par} moogt zijn in het gebruik van elke taal
(sermo).
8. Ik wensch dat gij zoo dikwijls als mogelijk is brieven
zendt, vooral als er eenige vastere (staat van zaken) is,
betreffende welken wij hoop kunnen koesteren.
9. Maar, om het algemeen belang voorbij te gaan, laat
ons tot het onze komen.
10. Denkt gij, bidt ik u, dat het voor Ligarius gemakke-
lijker was uit Africa te gaan, dan voor u niet in Africa te
komen.
11. Ik vrees, Crassus, dat ik u deze twee punten niet
kan toegeven.
12. Vrees niet, Hortensius, dat ik zal vragen hoe het een
senator geoorloofd was een schip te bouwen.
Verhaal.
Manius Curius, het volmaaktste voorbeeld van Romeinsche
matigheid en tegelijk het meest volkomen beeld van dapper-
heid, vertoonde zich aan de gezanten der Samnieten, zittende
bij den haard op een ruwen stoel en etende uit een houten
schaal. Hij verachtte namenlijk den rijkdom der Samnieten,
(en) de Samnieten verwonderden zich over zijne armoede.
Toen zij hem namelijk een groot gewicht aan goud gebracht
hadden, van staatswege gezonden, barstte hij, met beleefde
woorden uitgenoodigd het te willen gebruiken, in lachen uit
en zei dadelijk: „Uitvoerders van een overbodige, om niette
zeggen dwaze zending, meldt den Samnieten dat Manius
Curius liever de rijken zou willen regeeren dan zelf rijk zijn
en brengt die kostbare gift terug en herinnert u dat ik noch
kan overwonnen worden in den slag nochomgekocht door geld."