Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zm'EN VAN DOEIi. 129
cl. Bij zinnen ut ita dicam, om zoo te zeggen, ne
plura dicam, om niet meer te zeggen, wordt de hoofdzin
dikwijls weggelaten.
Mondelinge oefeningen.
1. Ik ben gekomen om u te ontmoeten. — 2. Ik kwam
om Balbus te ontmoeten. — 3. Dit is een aangename plek,
om niet te zeggen verrukkelijk. — 3. Wij strijden opdat we
geen slaven zouden zijn. — 5. Hij is een tweede Plato, om
zoo te zeggen. — 6. Zij stichtten een stad die een toevluchts-
oord zou zijn voor de ongelukkigen. — 7. Wij luisteren
opdat wij wijzer mogen worden. — 8. Wij vertrokken ter-
stond opdat wij vroeger zouden aankomen. — 9. Hoed u
voor 't schenken van vergiffenis. — 10. Het is noodzakelijk
dat wij vertrekken. — 11. Ik zal hem vragen te komen. —
12. Ik wenschte dat gij te Eome waart. — 13. Nu zal ik, om
van zulke dingen te zwijgen, spreken over het sluiten van
vrede. — 14. Ik vrees dat ge niet slim genoeg zijt. — 15. Hij
vreesde dat de Galliërs hem op marsch zouden aanvallen. —
16. Ik vrees dat hij de koninklijke macht niet zal verkrijgen.
Schriftelijke oefeningen.
1. Driehonderd van ons (wij , driehonderd) , de voornaam-
sten der Eomeinsche jongelingschap, hebben gezworen u aan
te vallen
2. Ik meen dat iets aan den geneesheer zeiven moet gegeven
worden, opdat hij ijveriger zij.
3. Hij zendt tot de Boii (lieden) om hen van zijn aankomst
te verwittigen en aan te manen te volharden bij hunne ge-
trouwheid, en den aanval der vijanden met goeden moed te
weerstaan.
4. Zij fluistert bij (met) zichzelve, maar (zoo) dat ik het
kan hooren.
5. In de eerste plaats, ik wensch dat gij dit bedenkt,
a. grassari in c. acc.