Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
128 ZINNEN VAN DOEL.
Verhaal.
Tarquinius de trotsche, de vader, oordeelende dat de
hoofden der Gabinii moesten ter dood gebracht worden, gaf,
omdat hij niet wilde dat dit aan iemand zou worden toever-
trouwd, niets ten antwoord aan den bode, die hem door zijn
zoon was gezonden; niettemin sloeg hij met een stok de uit-
stekende papaverbollen af, daar hij juist in een tuin wan-
delde. De bode, teruggekeerd zonder antwoord, berichtte den
jongen Tarquinius wat hij zijn vader had zien doen. Hij
begreep dat hetzelfde moest gedaan worden aan de (in rang
boven allen) uitstekende Gabinii.
60^' Les.
Zinnen van doel-
Zinnen die een doel uitdrukken staan in den coniunc-
tivus met ut (negatie ne) of een relativum, bv.
Hij zond lieden om het veld te ploegen,
homines misit ut (qui) agrum ararent.
Aanmerking. — Voor de verschillende wijzen om een doel
uit te drukken, zie S. 642. Voor het gebruik van ui en ne
bij uitdrukkingen van vreezen, zie 29ste les. Aanmerking.
a. In negatieve zinnen moet ne quis, ne qui d, ne un-
q uam enz. gebruikt worden, in plaats van ut nemo, ut
nihil, ut nunqua m enz.; met deze laatste uitdrukkingen
worden zinnen van gevolg ingeleid.
h. "Wanneer er een comparativus in den zin is, wordt
gewoonlijk quo gebruikt in plaats van ut, bv.
Opdat hij te spoediger zou komen, g-MO citius
veniret.
c. Zelfstandige zinnen die een doel uitdrukken, volgende
op werkwoorden die beteekenen tvenschen, aanraden, nood-
zaken enz. laten dikwijls ut of ne weg; M. 397, b, A. 4;
C. 617; S. 638, A. 1; H. 212, 2" b.