Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
iikdegeVekde zinnen. 127
in plaats van non q u o d of non quia; verg. M. 382 >
b. A; C. 324; S. 739 ; H. 209.
Niet dat ik vrees, non quo tint eam.
Mondelinge oefeningen.
I. Hij haat mij, omdat ik gelukkiger ben dan hij. — 2. Ilij
haat mij op grond dat ik hem bestreden heb. — 3. Hij is
gelukkig dat hij u bij (cum) zich heeft. — 4. Daar Caesar
mijn vriend is durf ik u weerstaan. — 5. Daar (hij dacht
dat) Caesar afwezig was, bestreed hij zijn plannen. — 6. Ik
weerstond hem, niet dat ik dacht dat hij een vijand was ,
maar ik keurde zijne plannen niet goed.
Schriftelijke oefeningen.
1. Ofschoon, zooals ik u vroeger heb geschreven, gij, »caar
gij ook zijt, in hetzelfde schip (als ik) zijt, toch wensch ik
u geluk met uwe afwezigheid, omdat gij niet de dingen ziet
die wij (zien).
2. Ik wensch u geluk dat ge afwezig zijt.
3. Hij beschuldigt hen van gesprekken gehouden te heb-
ben van dezen aard aangaande hem.
4. Ik had gezegd dat dit eerste punt geen bewijs behoefde,
omdat het allen duidelijk is dat er goden zijn.
5. Ik scheen mijn ongeluk moedig te dragen — niet dat
ik het met gelijkmoedigheid droeg, maar ik troostte mijzel-
ven, denkende dat er geen lange scheiding tusschen ons zou zijn.
6. Ik nam zelfs dat niet aan; niet dat ik het onbestaan-
baar achtte met mijne waardigheid, maar omdat ik niet ver-
moedde dat zoo groot een misdaad den staat bedreigde.
7. Indien gij niet wist dat Metellus dit van mij dacht, be-
hoordet gij te bedenken dat uw broeder de belangrijkste zaken
voor u verborgen hielde-, maar indien hij evenwel iets van
zijn plan aan u meedeelde, behoorde ik door u te worden
beschouwd (als) toegevend en handelbaar i daar ik op niets
aanspraak maak tegenover (cum) u juist betreffende deze
dingen.
o. celo. — h. facilis.