Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
BUZONDEËllEDEN OMTKENl' CUM. 125
2. ïoeu gezanten tot hem waren gekomen om te smeeken «
dat hij hen zou vergeven en voor hun leven zou zorgen,
gaf hij hevel dat de wapenen verzameld, de paarden te voor-
schijn gebracht (en) gijzelaars gegeven zouden worden.
3. Gij die dit vraagt doet even (similiter) als of ge mij
vroegt waarom ik u aanzie met twee oogen en niet met één
(alter), daar ik dezelfde zaak kan verrichten met één.
4. Hij werd vrijgesproken door eene vergadering van het
Eomeinsche volk, ofschoon hij bekende dat zijne zuster
gedood was door zijne hand.
Verhaal.
Toen Agesilaus de Lacedaemoniër zijne legerplaats had
opgeslagen tegenover de Thebanen op (siipra) den oever
eener rivier en vernam dat de macht van den vijand veel
grooter was, en daarom de zijnen wenschte te weerhouden
van de begeerte tot strijden, zeide hij dat hem bevolen was
door een orakel der goden om te strijden op hooger terrein
(ex collibus); en na alzoo een kleine bezetting op den oever
geplaatst te hebben, trok hij naar de heuvels. De Thebanen
(echter) dit^ voor (pro) vrees uitleggende, staken de rivier
over, en nadat zij de bezetting hadden teruggedreven, volgden
(part.) zij do overigen te driftig (en) werden verslagen door
minderen (in aantal) wegens de ongunstigheid van (hun)
stelling.
Samenspraak.
Tkanio. Zie nog eens rond.
Theopropides. Er is niemand: spreek nu dadelijk.
Tr. Een noodlottige moord is begaan.
Th. Ik begrijp (uj niet.
Tr. Een misdaad, zeg ik, is begaan, lang geleden, oud en
verjaard«^; die daad hebben wij nu juist ontdekt.
Th. Wat is dat voor misdadigs of wie deed het? Zeg op.
Tr. Een gastheer doodde zijn gast (dien hij) gegrepen (had)
met zijn hand; hij, zooals ik geloof, die u dit huis heeft
verkocht.
a. supinum. — 6 pron. relat. — c. aiUiquus.