Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
BIJZOSDERHEDEX OMTRENT CÜM.
vertoonde, haar door een gesprek bezig totdat haar kinderen
uit de school terugkeerden, en zeide toen: „Dit zijn mijne
sieraden.
58'/' Les.
Bijzonderheden omtrent cum.
Betreffende het partikel cum nierke men op dat het:
a. in zuiver temporede beteekenis, den indicativus heeft:
M. 383; C. 328; S. 748; II. 211.
h. als betrekkelijke tijdspartikel, {wanneer, toen, terwijl,)
den coniunctivus heeft bij imperfectum en plusquamperf, den
indicativus bij de overige tijden: M. 383 ; C. 329; S. 749: H. 211.
c. causale of concessivum {dewijl, ofschoon) altijd den con-
iunctivus heeft.
Voorbeelden.
Toen hy gekomen was, cum venisset.
Wanneer hij komt (zal kcmen), cum v eniet.
Daar h ij gekomen is, c u m adv ener i t.
Mondelinge oefeningen.
1. Wanneer ik te Athene ben, bezoek ik altijd den heuvel
van Mars. — 2. Wanneer ik te Athene ben, zal ik den
heuvel van Mars bezoeken. — 3. Toen ik Athene was,
bezocht ik den heuvel van Mars. — 4. Wanneer ik Athene
verlaat, zal ik naar Home tcrugkeeren. —■ 5. Laat ons ver-
trekken , daar de nacht nadert. — 7. Wanneer de nacht
naderde, scheidden zij.
Schriftelijke oefeningen.
1. Wanneer ik mijne handeling met de uwe vergelijk,
ofschoon ik mijzelven niet meer begunstig, dan (ik) u (doe),
ben ik niettemin veel meer {mayis) ingenomen met mijne
handeling dan met de uwe.
a, supinum,