Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
TElIPOliEEI.E ZIUUEN. 123
Mondelinge oefeningen.
1. Wij zullen wachten totdat gij aankomt. — 2. Ik zal u
bezoeken voor dat Caius vertrekt. — 3. Terwijl hij bleef
staan, ontsnapte de vijand. — 4. Ik zag u voordat Caius
vertrok. — 5. Nadat zij de rivier waren overgestoken, werden
zij door de Galliërs aangevallen. — 6. Voordat zij de stad
bereikten, begon het gevecht. — 7. Terwijl deze dingen
gesciiiedden, vertrok Caesar met het tiende legioen. —
8. Zoodra ik u zag, schreeuwde ik. — 9. Hij schreeuwde«
voordat hij mij zag. — 10. Hij schreeuwde totdat ik tot hem
kwam. — 11. Gij moogt {licet) slapen soo lang als gij niets
vreest. — 12. Hjj zal volharden totdat hij (zijn) doel bereikt. —
13. Voor zoo ver als de gewoonte toelaat, zal ik voortgaan.
Schriftelijke oefeningen.
1. Het is ten zeerste in het belang van ieder onzer dat ik
u zie voordat ge weggaat 4.
2. Hij bracht allen samen op ééne plaats, voordat er bij de
Arverni tijding kon komen van zijn aankomst.
3. De Galliërs trokken over (de Alpen) naar Italië tweehon-
derd jaar voordat zij Clusium belegerden en Rome innamen.
4. Hij zou het geluk [fortuna) van allen overtroffen hebben
indien het hem was te beurt gevallen u te zien (iit enz.)
voordat hij het leven verliet i.
5. Voordat ik tot die(zaken) kom, die door u zijn besproken,
zal ik zeggen wat ik van u zeiven denk.
6. Terwijl hij eenige dagen toefde, greep plotseling de
vrees het geheele leger aan.
7. Ik wenschte dat ge u wildet herinneren wat ik in den
Senaat deed met betrekking tot u nadat gij vertrokken waart,
wat ik zeide in de vergaderingen, welke brieven ik u zond.
Verbaal.
Cornelia, de moeder der Grachussen, hield, toen een dame
uit Campanië (een gast in haar huis) haar schoonste sieraden
a. let op den tijd. — h. coniunctivus.