Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
TEMPOREELE ZINNEN.
57''' Les.
Temporeele zinnen.
Bi] afhankelijke tijdsbepalingen (wanneer, tenvijl,
totdat) moet men in 't oog houden of de handeling daar-
van die van den hoofdzin voorafgaat, volg of vergezelt.
a. "Wanneer de tijd dien van het hoofdwerkwoord vooraf-
gaat, dan wordt hij uitgedrukt door den indicativus (gewoon-
lijk perfectum), voorafgegaan door postquam enz: M. 363,
b; C. 370; S. 746; H. 149.
h. Voor den tijd, volgende op dien van den hoofdzin,
gebruike men:
1. Om de gebeurtenis als een feit voor te stellen, de tijden
van den indicativus: M. 363 , b. A. 5; C. 333; S.746; H. 211.
2. Meestal gebruikt men in het verhaal den coniunct.
imperf. of plusq. perf. met ante quam ot p r i u s q u a m:
M. 385; C. 333; S. 746; H. 211.
3. Om een doel aan te gevon, coniunctivus met dum,
donee, qiioad: M. 385; C. 331; S. 754; II. 211.
Aanmerking. — A n t e q u a m m p r iu s qu am yiorden
dikwijls in twee woorden gescheiden, wanneer ante of
prius als adverbium in den hoofdzin staat en quam den
afhankelijken zin inleidt.
En hy liet hem niet gaan, voordat hij hem
zijn woord had gegeven, neque ante dimisit
eum quam fidem de dit.
c. De tijd welke dien van het hoofdwerkwoord vergezelt,
staat geregeld in den indicativus praes. met dum, zelfs
wanneer de zin op een verleden tijd betrekking heeft: M. 361,
A. 2; C. 365, 2°. b; S. 600, 2°.
Terwijl deze dingen voorvielen, werd er
bericht, dum haec geruntur nuntiatum est.