Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VEKGEI.TJKENDE EN CONCESSIEVE ZINNEN. 121
Mondelinge oefeningen.
1. Hij spreekt alsof hij (het) wist. — 2. Hij sprak alsof
hij het wist. — 3. Ofschoon gij verstandig zijt, geloof ik u
toch niet. — 4. Hoe wijs gij ook zijt, geloof ik u toch niet.
— 5. Aangenomen dat gij wijs zijt, kunt gij (dan) de toe-
komst voorzeggen ? — 6. Hij verhaalde Caesars dood alsof
hij dien gezien had. — 7. Hoe luid gij ook spreekt, hij zal
u niet hooren. — 8. Zoo ge maar wijs zijt, zal niemand u
schaden. — 10. Ofschoon de vijand (plur.) nabij was, gingen
zij vooruit alsof zij wisten dat er geen gevaar was. — 10.
Ofschoon gij mijn vriend zijt, is er toch een geschil tus-
schen ons.
Schriftelijke oefeningen.
1. Verwacht geen bewijsgronden van mij, rechters, alsof
er eenige twijfel was.
2. Waarom maak ik gebruik van deze getuigen, alsof de
zaak twijfelachtig of duister was?
3. Aan grijsaards blijven hunne natuurlijke krachten , indien
maar hun ijver en werkzaamheid voortduurt.
4. Ofschoon de ouderdom niet bezwaarlijk is, toch neemt
hij die kracht a weg waarin Scipio juist nu zich bevond (was).
5. Weinige dagen voor zijn dood hield Scipio, alsof hij dien
voorgevoelde, betoogen gedurende drie dagen over staatszaken.
C. Het grondgebied, aangenomen dat er tien bunders per
hoofd zijn, kan niet meer dan vijfduizend menschen onder-
houden.
7. (Deze) uitstekende man past op dat hij niet koopt van
(iemand) tegen zijn wil. Als of wij waarlijk niet begrepen
dat te koopen van iemand tegen zijn wil, verliezen is, (en)
van iemand met zijn wil, voordeelig.
8. Ofschoon hij volstrekt niet te verachten is in het spreken,
zoo steunt hij eer op zijn inzicht in belangrijke zaken dan
op zijn bedrevenheid (ars) in het spreken.
9. Indien ge mjj Sicyonische muilen hadt gebracht, ik
zou (ze) niet gebruiken, hoo gemakkelijk en passend aan don
voet ze waren, dewijl ze niet mannelijk zjjn.
10. Laat hen haten, zoo ze maar vreezen.
«. viriditas-atif.