Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
VERGFLTJKKKPE EN CONCESSIEVE ZINNEN.
Brief.
Cicero aan zijn (vriend) Atiicus,
Dat gii blijde zijt thuis te zyn, geloof ik gaarne, maar
ik zou willen weten wat u overblijft, dan of« gij reeds geëin-
digd hebt Ik verwacht u op mijn Tusculanum en des te
meer, omdat gjj aan Tiro geschreven hebt dat gij terstond
zoudt komen en er bij hebt gevoegd dat gij dacht dat het
noodig was. Over het geheel i gevoelde ik hoeveel goeds ge
mij deedt (als ge) tegenwoordig (waart) , maar ik gevoel het
veel meer na uw vertrek. En daarom, zooals ik te voren
aan u schreef, öf ik (moet) geheel en al c tot u (komen), of
gij tot mij, hetgeen u vrijstaat (fut.).
Les.
Vergelijkende en concessieve zinnen.
(Verg. 20ste les).
Nauw verbonden in constructie en beteekenis met voor-
waardelijke zinnen, zijn:
1. Vergelijkende zinnen (aanvangende met alsof): M. 374
C. 304; S. 771 ; H. 215.
2. Concessieve zinnen (hoetvel) : M. 386; C. 305; S. 760
H. 210.
3. Zinnen met voorbehoud {zoo maar) : M. 376 , b. A. 3
C. 323; S. 755; lï. 215.
Voorbeelden,
Gij doolt rond alsof ge blind waart, er ras
tamqiiam ca eens sis,
Iloewel gij blind zijt, doolt ge toch niot
rond, quam quam ca ecu s es tarnen non er ras.
Zoo de gezondheid maar goed is, v al et udo
in O do bon a sit.
a. mt -MC. — b. 0}}min0, — c. totus (adj.).