Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
SULIECT EN l'IUKüICAAÏ. O
1. De dochter der koningin is schoon. — 2. De ankers
fil'tfi regina pulcher ancora
Zijn groot, gebogen en sterk. — 3. De poorten der stad
magnvs citruus validus porta oppidnm
zijn open. — 4. In de bosschen waren vele wilde dieren. —
apertus ailm fera
5. De maan was helder aan een onbewolkten hemel. —
hina lucidum in serenus
6. De hooge poorten van Corinthe waren gesloten. — 7.
alhis Corinthu» clataia
Wij zijn jongens, geen mannen. — 8. Seneca" was een
pugr non vir
beroemd wijsgeer onder de Romeinen.
darm philosophm Uomanm
Voorbeelden uit Caesar.
1. Geheel Gallië is verdeeld in drie deelen. —2. Van
omnii Gallia divisia tres
deze allen zijn de Belgen de dappersten. — 3. Dit district
fortis pagus
was genaamd Tigurinus, want de geheele Helvetische staat is
voco nam civitas
verdeeld in vier districten. — 4. Deze zaak is aan de
Helvetiërs medegedeeld door heimelijke aanwijzing.
enmiio indicium
Schriftelijke oefeningen.
1. De zoon van Aeneas was Ascanius.
2. Oploopendheid is een groot gebrek.
3. Athene was de geboortestad van vele <> groote mannen.
4. Weinige slaven waren getrouw aan (hunne) meesters.
5. Groote mannen zijn een geschenk van de goede goden.
6. De maan en de sterren waren helder aan den onbe-
wolkten hemel.
7. Gij zijt mannen, geen jongens.
8. De macht der Komeinen was groot.
a. Eigennamen, die niet vertaald zijn, luiden in 't Latijn even
zooals in 't Hollandsch. — b. Voeg hierachter en.
1*