Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORWAARDELIJKE ZINNEN. III. 119
Mondelinge oefeningen.
1. Gij zoudt gedacht hebben dat een god sprak. — 2. Wie
zou zeggen dat dit zoo is? — 3. Ik ten geneigd te gelooven
dat Caesar dat (zoo) wenscht. — 4. Waarom zou ik meer
zeggen ? — 5. Ik wilde dat gij hier waart. — 6. Wie zou
niet liever wijs willen zijn dan rijk? — 7. Dit zou schandelijk
geweest zijn. — 8. Ik zou zeggen dat gij lof waardig zijt.—
9. Het spijt mij (nollem) dat dit gebeurd is. —10. Niemand,
zelfs niet een dwaas zou dit gedacht hebben. — 11. Een
vreemdeling of een vijand zou dat (wellicht) gezegd hebben. —
12 Bij het zien van hem zoudt ge zeggen dat hij een lom-
perd was. — 13. Hoor hem redeneeren en ge zoudt hem ge-
vatter en geestiger noemen dan Socrates.
Schriftelijke oefeningen.
1. Ik wenschte dat hij in staat was geweest aan uw ver-
langen te voldoen.
2. En ge zoudt geen andere zaak grooter of uitstekender
vinden.
3. Moest ik vreezen dat ik, de hevigste vijand van koningen,
zelf de beschuldiging zou ondergaan van verlangen naar
het koningschap?
4. Zal ik mot u schertsen in den brief, of iets ernstigs
(comp.) schrijven?
5. Waarheen zal ik, ongelukkig (als ik ben), mij begeven?
Naar het Capitool? Maar hot is vochtig van het bloed mijns
broeders. Naar huis? Opdat ik mijn ongelukkige moeder
jammerend en neerslachtig zie?
6. Waarom zou ik niet bekennen wat noodzakelijk is ?
7. Zooals ik zoo even zeide , in bijna alle zaken en vooral
in natuurkunde kan ik spoediger zeggen wat niet (waar) is
dan wat (wel waar) is.
8. Indien ik zelfs mijne vijandschap (plur.) ter zijde stel
ter wille van den staat, wie, bid ik u , zou eenig recht heb-
ben mij te berispen (zou mij met recht berispen) ?