Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
VOOEWAARDFXIJKE ZINÏ>EN. III.
6. Indien platanen violen droegen die rhytmisch klonken
(part), zoudt gij natuurlijk meenen dat (er) zich muziek
bevond in platanen.
7. Al wat (quicquid) groot voordeel bracht aan het men-
scheljjk geslacht, dit dachten zij dat niet zonder goddelijke
goedheid tegenover de menschen plaats had.
8. Als ik de eerste was om deze meening te zeggen,
zoudt gij (mij) zeker prijzen: als (ik) de eenige (was), zoudt
gij (mij) in elk geval vergeven.
9. Zoudt ge niet denken dat deze lieden zouden ontrukt
worden aan de provincies, indien ze niet te eenigertijd moesten
worden verwijderd?
55'!' Les.
Voorwaardelijke zinnen. III.
1. De meest gebruikelijke voorwaardelijke zinnen zon-
der si zijn:
a. Een zin met participium. Deze krijst dikwijls den vorm
van een ablat. abs. M. 449; C. 141; S. 375, 648; II. 74, 192.
Indien ik den brief gekregen had, zou ik
vertrokken zijn, epistula accepta profectus
essem.
b. een uitdrukking van wcnsch, bevel, onderstelling. M.
372, c. 376, a. b.; C. 382; S. 605, 609; H. 153, 1.
De voorwaarde bij:
a. den zoogenaamden eoniunctivus potentialis: M. 375, a;
C. 281, 392: S.605, 609; H. 158, 4.
b. den eoniunctivus die voorzichtig en wijfelend een moge-
lijkheid uitdrukt: M. 375, b; C. 281; S. 605.
Aanmerking. — Hierbij behoort het gebruik van veliin enz.
bij beleefde wenschen en vellem ora te kennen te geven dat
de wensch niet langer te vervullen is; vor^. den coniunct.
dubitativus: M. 375, b, A. 1; S. 608, H. 223,