Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOOKWAAEDELI.TKE ZINNEN. II. 117
hy had kunnen komen, certo scio eum ventu-
rum fuisse si potuisset.
h. Bij voorwaarden van algemeene strekking wordt de 2de
persoon singularis van den coniunct. praesens gebruikt om
een onbepaald subiect aan te geven (Iste voorb.) M. 395;
C. 312; S. 7G1, 3.
Het geheugen verzwakt, indien ge het niet
oefent, memoria minuitur nisi eam exerceas.
Mondelinge oefeningen.
1. Wanneer dit zoo was, zou ik mij verheugen. — 2. Indien
gij waart gegaan, zou ik met u gegaan zijn. — 3. Indien gij
niet welvarend waart, zou ik niet vertrekken. — 4. Indien
gij Caesar liefhadt (vroeger) handeldet gij wel. — 5.
Indien gij Caesar lief hadt (nu, — wat ge niet doetj,
zoudt ge dit doen. — 6. Indien gij Caesar hadt liefgehad,
zoudt ge dit gedaan hebben. — 7. Ik had hem kunnen
helpen, indien hij niet geweigerd had. — 8. Indien een soldaat
hem ontmoette, grootte hij hem (gewoonlijk). — 9. Indien
gij rechtmatig handelt, zijt gij gelukkig.
Schriftelijke oefeningen.
1. Ik zou meer schrijven, indien ik dacht dat ge vorder
{iam) met genoegen kondt lezen.
2. Indien ook gij naar Engeland waart gegaan, voorzeker
niemand in dat zoo groote eiland zou meer ervaren zijn ge-
weest dan gij.
3. Indien het noodzakelijk was geweest voor mij tegen
Laterensis slechts te spreken, zou zelfs dit hinderlijk
zijn bij {in) onze zoo groote vertrouwelijkbeid en vriendschap.
4. Al had hij geleefd tot (zijn) honderdste jaar, zou hij
daarom zijn ouderdom betreuren?
5. Hij was volkstribuun, misschien niet zoo heftig als die,
welke gij terecht prijst, maar in elk geval zoodanig (dat)
indien allen altijd geweest waren gelijk (qualis) (hij), een
heftig volkstribuun nooit zou zijn begeerd.