Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOOËWAAÜUELUKE ZINNEN. I. 115
Indien Cato te Rome is, (als ik aankom) zal hy
mij bezoeken, si Cato liomae erit me conveniet.
De eoniunctivus praesens drukt een voorwaarde in de toe-
komst met minder zekerheid uit, een voorwaarde die in de
toekomst waar kan worden.
Gesteld dat Cato in Rome is of was (te eeniger
tijd), dan zal of zou hij my zeker komen be-
zoeken.
Mondelinge oefeningen,
1. Indien gij wel zijt, ben ik verheugd. — 2. Indien hij
niet hier was, was hij te Eome. — 3. Indien dit boek van
u (tibi) is, geef het (dan) aan mij. — 4. Indien gij recht-
matig handelt, zult gij geprezen worden. — 6. Gesteld dat
gij rechtmatig handelt, dan zoudt gij geprezen worden. —
7. Indien gij niet rechtmatig handelt, zult gij niet geprezen
worden. — 8. Indien gij niet streedt waart gij lafaards. —
9. Indien gij niet strijdt, zijt gij lafaards. — 10. Indien gij
niet strijdt, zult gij overwonnen worden. — 11. Indien Marcus
bleef, zouden wij blijde zijn; maar als hij wegging, zouden
wij hem toch prijzen.
Schriftelijke oefeningen.
1. Indien gij de goeden zich ziet verzamelen bij mij , zult
gij (dan) de slechten bij u zei ven noodigen?
2. Indien het volk tot u kon komen en uit één mond
(vert. met ééne stem) kon spreken, het zou dit zeggen.
3. Indien bij geval dat wat mij minder belang inboezemt
u meer behaagt, zal ik dat ambt van aedilis aan u overgeven,
4. Indien gij mij vraagt hoedanig ik oordeel dat de natuur
der goden is, zou ik u misschien geen antwoord geven.
5 Evenals, indien iemand zeide dat de staat der Atheners
geregeerd wordt door den raad, het woord (illud) „van den
Areopagus" er onder begrepen zou zijn, zoo bedenkt, wanneer
wij zeggen dat de wereld bestuurd wordt door de voorzienig-
heid, dat „van de goden" er onder begrepen is.
6. Als eenige god mij verleende dat ik, van dezen leeftijd,
8*