Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
114 VOORWAARDELIJKE ZINNEN. I.
21. Er moet acht op worden gegeven, niet hoeveel t)00r(ieeZ
elk verschaft« maar hoeveel i elk waard is.
22. Hoe meer ieder op zichzelf vertrouwt en hoe meer
ieder versterkt wordt door deugd en wijsheid, hoe meer c
hij uitmunt in het verkrijgen en aanhouden van vriendschap
(plur.).
23. Ieder vormde meeningen en voegde iets van zijn eigen
vrees bij dat wat hij gehoord had van een ander.
V. Afhankelijke zinnen.
Zie voor de bepaling van de verschillende vormen der
afhankelijke zinnen: S. 695, 696, 697; en opgaven van
subordineerende coniuncties: M. 207, 216, 217; C. 303,
S. 696; H. 209 vlgg. Vergelijk voor de constructie temporum
20ste en 32ste les.
Les.
Voorwaardelijke zinnen. I.
De regels voor eenvoudige voorwaarden (indien) zyn
als volgt (vergelijk 21®'« les):
a. Wanneer de voorwaarde betrekking heeft op tegen-
woordigen of verleden tijd en omtrent de werkelijkheid van
den inhoud der voorwaarde niets wordt gezegd, gebruike men
den indicativus.
Indien Cato (nu) te Rome is (waarvan ik niets weet),
dan zal hij my bezoeken, si Cato Romae est,
me conv eniet.
b. Voor den toekomstigen tijd kan of de indicativus futuri,
of praesens coniunctivus gebruikt worden.
De indicativus futuri komt in dit geval overeen met het
gebruik van praesens indicativus in het Hollandsch:
a. prodesse. — b. gen. — c. gebruik quisque (met superlativus).