Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
l'KONÜMLNA INDEFINITA. 113
3. Denkt gij dat iemand gematigder was dan Cato, uw
overgrootvader?
4. Ancus regeerde vier en twintig jaren, ieder van de
vorige koningen evenarend in de kunsten en den roem van
oorlog en vrede.
5. Ik vind bij sommige (schrijvers) dat in dit jaar de
strijd bij het meer Regillus plaats had (vert. gestreden is).
6. Hij vroeg of hij (nog) iets anders behalve de kist bracht.
7. Ik verzoek u dringend om te maken dat mij geen on-
recht worde aangedaan, en dat geen {neve quid) tijd gevoegd
worde bij mijn ambt van een jaar.
8. Ik begrijp dat zekere verwonderlijke (stellingen) som-
migen behaagd hebben, die, hoor ik, nooit voor wijzen zijn
gehouden in Griekenland.
9. Waarom vraagt ge aan iemand (ter wereld) u te be-
gunstigen, u te helpen?
10. Ik durf noch behoor u ecnigen last op te leggen.
11. Wanneer ooit iemand afkeerig was, van nature en
door rede en opvoeding, van ijdelen lof, (dan) ben ik het.
12. Elk sprak zijn oordeel uit op de rij, naar mate hij
voorging in leeftijd en ambt.
13. Hij ontbood bij zich al de besten en edelsten.
14. Zij zullen tegenwoordig zijn ieder op zijn eigen tijd.
15. Ieder voor zich verhuist van het land (de akkers) naar
de stad.
16. In de groote behoefte deelde ieder, in verhouding tot
zijn bijzondere middelen, zelfs zich zeiven van levensonder-
houd beroovende, hem iets mede.
17. Naar mate ieder goed spreekt, zoo {ita maxime) vreest
hij de moeielijkheid van spreken en de verschillende voor-
vallen bij (van) het spreken en de verwachting van de
menschen.
18. Zij gaan naar de huizen van hen, met wie elk had
gediend.
19. Het was toen de gewoonte dat« zij bereid waren om ^
aan elk het zijne toe te staan.
20 Een ieder plaagt voornamelijk zijn eigen bedrog en
zijn eigen schrik.
a. Kt, — b. in c. abl.