Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
pkonomxa indefinita.
9. (Zooveel) land werd gegeven als hij in één dag kon
omploegen.
10. Besteed zooveel zorg aan u zeiven als gij liefde voor
mij hebt (vert. als gij mij lief hebt).
11- De koning versterkt zijn legerplaats op dezelfde plaats
waarop hij do troepen der vijanden op de vlucht geslagen heeft.
12. Publius Servilius nam den roover tveder gevangen met
hetzelfde goed geluk«, waarmede hij hem (eerst) had ge-
vangen genomen.
13. Iloe langer ik nadenk, hoe duisterder de zaak mij
toeschijnt.
52''" Les.
Pronomina indefinita.
De volgende beteekenissen der verschillende indetinita
moeten wel onderscheiden en de voorbeelden zorgvuldig
vergeleken worden.
a. Iemand, de een of ander, sommige, is aliquis, quis-
piam of neseio quis; meer bepaald, iemand wiens naam
niet genoemd wordt, een zekere is quidam.
Ziet ge iemand in dat veld, videsne aliquem
in isto agro?
Een koopman was gisteren aan 't wandelen,
mercator quidam heri de ambulabat.
b. In negatieve zinnen gebruikt men voor iemand en eenig,
quisquam (subst.) en ullus (adject), bv.
Ik kwam, maar ik zag niemand, veni nee
quemquam vidi.
De jongen deed dit zonder eenige hulp,pMer
sine ullo auxilio hoe effecit.
c. Na si, nisi, ne, num, alsmede in vragen die
eene ontkenning in zich sluiten wordt bij voorkeur quis
a. in den relatieven zin.