Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
2 SUBIECT ES 1'RAEDICAAT.
den ablativus; als het beduidt eene beweging naar een plaats
(ook overdrachtelijk b. v. in suh vesperurn tegen den
avond) met den acusativus.
4. Het voorzetsel c u m beduidt meestal in gezelschap met.
In den zin: hij wandelt met zijn vriend, zet men
den abl. met cum, maar in: hij werd gedood met
een zwaard, den abl. alleen.
3. De hoofdregels aangaande:
1. het nomen, als appositum of als praecidaat,
2. het adiectivum met zijn nomen ,
' 3. het verbum met den nominativus als subiect,
worden ondersteld bij den leerling bekend te zijn.
Zie hierover M. 232-240; C. 3-8, 14, 15, 48, 54, 55;
S. 362, 364, 370-373; H. 4-15.
4. De volgorde der woorden in een Latynschen zin is
betrekkelyk vry; de volgende regels mogen tot leiddraad
strekken by den aanvang:
1. Zet, in 't algemeen , het subiect vooraan , het werkwoord
achteraan.
2. Elk woord met veel nadruk kan het laatst of't eerst staan.
3. Een adiectivum volgt het nomen, behalve als 't met
nadruk staat, maar kan vóór de praepositie met zijn nomen
geplaatst worden, b. v. miiltis in locis.
4. Plaats het adverbium onmiddellijk vóór het woord dat
het bepaalt.
Mondelinge oefeningen.
NB. De voorbeelden als mondelinge oefeningen opgegeven
kunnen schriftelijk gemaakt worden, naar keuze van den
leeraar, of zij kunnen gebruikt worden voor oefeningen op
't bord. Zij hebben ten doel den leerling snel en gemakkelijk
de kennis te doen toepassen, die hij verkregen heeft door
de beoefening der Grammatica, en hem te helpen bij het
verkrijgen van gemakkelijke beschikking over een nuttige
copia verborum, zonder dat hij telkens naar een lexicon zal
behoeven te grijpen.