Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
corhelativa. 109
Hoe wijzer hij is, hoe minder hy zich zeiven
wijs toeschijnt, quo est sapientior, eo minus
sapiens sibi videtur.
Mondelinge oefeningen.
1. Evenveel dapperheid als wijsheid.— 2. Evenveel raeeningen
als menschen. — 3. Met even groot oordeel« als gezag.
4. Dezelfde schepen als vroeger. — 5. Hoe lichter hoe
sneller. — 6. Hoe krachtiger ik ben, hoe langer de oorlog
duurt (is). — 7. Zulke helden als wij nooit gezien hebben.
— 8. Zoo groote vijandschap (plur.) als gij u op den hals hebt
gehaald. — 9. Hoevele schepen hebben de Romeinen ge-
bouwd? — 10. Weet gij hoevele schepen de Romeinen hebben
gebouwd? — 11. Hebt gij zulke schepen gebouwd als de
Carthagers gebruiken? — 12. Zij hebben dezelfde wapenen
als vroeger.
Schriftelijke oefeningen.
1. Zoo dikwijls als wij spreken, worden wij beoordeeld.
2. Er zijn zoovele wijzen van spreken, als plichten van
den redenaar. ;
3. Niettemin vereischt dit niet zooveel arbeid i als het
schijnt.
4. Beveel dat aan den geneesheer worde beloofd (zoo
groot) loon als hij verlangen zal.
5. Welke zeeengte, welke Euripus denkt gij dat zoovele
bewegingen heeft, zoo groote en zoo verschillende woelingen
der golven, als ^ de bezigheid der volksvergadering verwar-
ringen en onstuimigheden heeft?
6. Het spijt hem niet dat hij hetzelfde doet als gij.
7. Het is niet zoo mooi Latijn te kennen als schandelijk
(het) niet te kennen.
8. Die hevige (superl.) oorlog der Volsci, waaraan
Coriolanus deelnam (als) balling vsas ongeveer in denzelfden
tijd als de Perzische oorlog.
O. De genitivus partitivus (SSste les) kan hier niet gebruikt wor-
den ; het adieet. moet overeenkomen met het subst. — h. is van
zooveel arbeid. — c. quantus.