Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
CORRELATIVA.
11. Hij haast zich naar de plaats waarheen hij Labienus
had gezonden.
12. De zeeroovers waren in uw huis één (maand), een
tweede maand, in 't kort, bijna een jaar , na den tijd waarop
(na welken tijd) zij waren gevangen genomen.
13. De gevangenis die genoemd wordt „de steengroeven",
die gemaakt was te Syracuse door den wreeden (superl.)
tyran Dionysius was het verblijf van Romeinsche burgers
onder (inj het bestuur van dien (schelm).
51''' Les.
Correlativa.
Een relatief woord — pronomen, adiectivum af adver-
bium — heeft altijd betrekking op of sluit in zich een
voorafgaand woord van zijn eigen soort en is onderworpen
aan dezelfde regels van attractie of weglating van ante-
cedent die gegeven zyn bij de constructie der pronomina
relativa (zie 4de les). De volgende punten verdienen in
het bijzonder de aandacht:
a. Wanneer als volgt op een aanwijzend woord — soo,
zoodanig — moet het beschouwd worden als een relativum
en wedergegeven door het correlativum van het voorafgaand
demonstrativum. Zie de opgaven hiervan: M. 93, 350;
C. 128; S. 573.
Zoo groot.... als, tantus ... . quantus.
Zoodanig....als, talis .... qualis.
Zooveel....als, tot.... quot.
Dezelfde....als, idem .... qui; idem____quod.
h. De correlatievi uitdrukking iioe---- hoe (des te) met
comparativi moet vertaald worden door quo____ eo,
quanta..... t ant o (ablativus van den graad van ver-
schil). Derhalve: