Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
105 PRONOMINA. REFLEXIVA EN INTENSITA.
lijk niet vertaald behoeft te worden (zie echter Aanm. a.)
en zelf als intensivum (ipse), bv.
Cato doodde zich zeiven (reflex.), Cato se oc-
cidit.
Ik zag Cato zelf (intens.), ipsinn Catonem vidi.
Ik Verwyt mijze 1 ven ten zeerste, vehemen-
ter me culpo.
Aanm. a. Wanneer beiden gebruikt worden, komt ipse
met nadruk gebezigd gewoonlijk overeen met het subiect van
het werkwoord, niet met het obiect, bv.
Ik zelf Verwij t niy ze 1 ven , ipse me culpo.
h. Om eigen (met nadruk) te vertalen, wordt de genitivus
van ipse gebruikt, als appositie van den genitivus die in
het pronomen possessivum ligt opgesloten bv.
Gij hebt uw eigen vaderland verraden,
vestram ipsorum patriam prodidis tis.
c. Het possessivum sum wordt om nadruk te geven gebruikt
en heeft den meesten nadruk wanneer het vóór het nomen
staat, bv.
Hij lasterde (zijn) vriend, amico maledixit
(amico suo zou met nadruk staan , en nog meer suo amico, zijn
eigen vriend).
d. Het eigenaardig gebruik van idem bij nadruk, vergelijke
men dat van ipse, en de verschillende beteekenissen van dit
laatste houde men zorgvuldig in 't oog; M. 482, 486, A. 6;
C. 524 — 526; S. 552, 778; H. 138.
Mondelinge oefeningen.
1. Met Caesar zeiven. — 2. Hij denkt bij zich zei ven. —
3. Zelfs de oudgedienden vluchtten. — 4. Hij haat zichzelven. —
5. De muren zelf trillen. — 6. Juist op het forum. — 7. Onze
eigen pogingen. — 8. Hij veracht zijn eigen (goederen.) —
9. Dit zeggende ontkent hij (idem) dat hij een Romein is. —
10. Gij hebt groot vertrouwen in u zeiven (tui). — 11. Toe-