Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
104 PRONOMINA. REFLEXIVA EN INTENSITA.
Mondelinge oefeningen
1. Zij dreven de onzen terug. — 2. Caesar spoorde zijne
(manschappen) aan. — 3. De oorlog van Cassius. — 4. Een
opstand van slaven. — 5. De zaken van de stad. — 6. Op
een aardheuvel. — 7. Onder het geslacht van Hector. —
8. Groote moed en oordeel. — 9. Het leger is niet van ulieden
maar van Caesar. — 10. De goeden begunstigen mij allen,
en de slechten benijden mij. — 11 Hij riep zooveel soldaten
als mogelijk was op. — 12. üw leven en karakter zijn aan
allen bekend. — 13. Arbeid is geen kwaad. — 14. Dit is
niet uw schild maar het zijne. — 15. Hij zegt dat dit niet
uw schild is maar het zijne. — 16. Dit was het werk van mij
alleen. — 17. De arbeid (plur.) van ons, die hier tegenwoordig
zijn. — 18. Hij was de vriend van u, die hem niettemin
ongelukkig maaktet.
Samenspraak.
Grumio. Ga uit de keuken, schurk, die me tusschen mijn
schotels uw aardigheden uitkraamt. Ga weg, verderf van
onzen heer, uit het huis. Ik zal, bij Pollux, u buiten, bij
leven en welzijn (als ik leef, fut.) geducht straffen. Ga weg,
zeg ik. Waarom verbergt gij u?
Tranio. Wat, ellendige, beteekent (is) uw geschreeuw
hier voor het huis ? Ga heen naar buiten, ga en hang u op.
Ga weg van de deur. — Ziedaar, verlangdet ge dit?
Grumio. Ik ben verloren. Waarom slaat ge mij?
Tranio. Omdat gij het wilt. — Wat, ellendige, lieht ge
met m|j te maken of wat ik doe?
m' Les.
Pronomina. Reflexiva en Intensiva.
Zorgvuldig onderscheid moet gemaakt worden tusschen
zelf reflexivum in verbinding met het persoonlijk voor-
naamwoord in 't Hollandsch, in welk geval het gewoon-