Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
derivata. possessiva.
103
10. Sommige» werden gezonden onder de Volsci, anderen
naar Cumae om leeftocht (graan) op te zamelen.
11. Ik gelastte den onderbevelhebber deze vijf cohorten
naar het overige (deel van het) leger te brengen.
12. Indien ge tegen uw zin gaat, waarom gaat gij (dan)?
13. Hebzucht drijft sommigen, toorn en vermetelheid
anderen aan.
14. Ik heb de waarheid lief; ik wensch dat mij de waarheid
mij worde gezegd: ik haat een leugenaar.
48't' Les.
Derivata. Possessiva.
Adiectiva derivata verdienen gewoonlijk de voorkeur
boven den genitivus possessivus en in vele gevallen boven
de constructie met den locativus. M. 324, c. A. 3; C.
53; S. 524, T.
Het huis van een ander, aliena domus.
De slag bij Cannae, pugna Cannensis (of ad
Ca nnas).
Dit gebruik valt voornamelijk op te merken in de vol-
gende gevallen:
a. De pronomina personalia hebben geen genitivus posses-
sivus; vandaar zijn de adiectiva mciis enz. de eenige posses-
sieve vorm.
I). Daar het possessivum dezelfde beteekenis heeft als een
genitivus, kan het een genitivus als appositie hebben of een
relativum, daarmede overeenkomende (ad sijnesin), bv.
Ons aller vaderland, jiostra omnium patria.
De roem van u, die dit gedaan hebt, vestra
qui liaec fecistis gloria.
Aanmerking. Daar er geen pronomen personale van den
derden persoon in het Latijn bestaat, moeten de vormen ^j;«,
hem, haar, htm, //ere worden uitgedrukt door de casus obliqui
van de demonstrativa is, ille, is te, hic.