Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
102 BIJZONDERHEDEN VAN DE ADIECTIVA.
6. Het gebruik als wederkeerig voornaamwoord van a Tj m s
en alter, S. 550, 571.
7. Het adiectivum met de kracht van adverbium, M. 324, c;
C. 42, 44; S. 524, 4», H. 21.
Mondelinge oefeningen.
1. Paetus en Arria zijn beiden dood. — 2. Deugd en eer
moeten begeerd worden — 3. Dwaasheid is een kwaad. —
l. Op het eerste gedeelte van den weg. — 5. Ik kwam
tegen mijn zin. — 6. Ik kwam het eerst. — 7. De een helpt
dezen, de ander genen. — 8. Het naaste deel van de
provincie. — 9. In het midden der vergadering. — 10. Met
de rest der soldaten. — 11. De liefde tot de waarheid. —
12. Hij verhaalt de waarheid (ware dingenl. — 13. Ik las den
brief tegen miin zin. — 14. Hij volgt zeer gereedelijk. —
15. In den laten nacht. — 10. Het grootste deel der jongens
is weggegaan om te spelen (supin.). — 17. Ik zie een groote
menigte oproerigeni schreeuwende 4 op het plein.
Schriftelijke oefeningen.
1. Ecu weinig vóór middernacht" begonnen zij , uit de stad
in stilte vertrokken , de rivier over te steken.
2. Dit is de derde brief dien (vert. dezen derden brief) ik aan
u geschreven heb op denzelfden dag.
3. Ik legerde mij in hot verste (gedeelte van) Cappadocië ,
niet ver van don Taurus.
4. Zij zien naar elkander om.
5. Verdragen worden gemaakt, het een op deze, het ander
op gene voorwaarde.
6. Messala als censor was de eerste die een theater te Rome
bouwde (maakte).
7. Zij verzamelen zich in menigte hij het aanhrelcen van
den dag d.
8. Sommigen uwer zjjn ganzen, die alleen schreeuwen,
(maar) niet kunnen schaden ; anderen honden , die èn blaffen
èn bijten kunnen.
9. Het is (een teeken) van een grooten geest grootheid
(groote zaken) te minachten en het middelmatige te verkiezen
boven (quam) overdaad.
a. turbulentus. — b. fremens. — c, media nox. — d. prima luce