Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
BIJZONDEKITEDEN VAN DE ADIECTIVA. 101
op den 7<len fe Actium; daar hebben -wij den Ssten vertoefd
om het weder. Vandaar zeilden wij op den Oden zeervoor-
spoediga naar Corcyra. Te Corcyra waren wjj tot den ISden},
door stormen teruggehouden. Op den IG'len vorderden wij
van de haven der Corcyraeers 120 stadion tot (dicht bij)
Cassiope. Daar werden wjj door de winden teruggehouden tot
den 22sten. Op dien dag zeilden wij uit na het eten (gegeten
hebbende). Vandaar kwamen wij met zeer zachten zuiden-
wind (en) met helderen hemel, (als het ware) spelevarende« ,
in dien nacht en den volgenden dag tot (dicht bij) Hydrus
in Italië; met denzelfden wind op den volgenden dag— dat was
24 November — in het vierde uur, kwamen wij te Brundusium
aan, en op denzelfden tijd kwam tegelijk met ons Terentia,
die u zeer hoog acht; de stad binnen..... Ik heb een paard
en een muilezel voor u te Brundusium achtergelaten. Er blijft
over dat ik u dit verzoek en van u vorder, dat gij niet (ne)
onbezonnen onder zeil gaat^.
IV. ADIECTIVA EN PRONOMINA.
Les.
Bijzonderheden van de Adiectiva.
1. De regels voor het geslacht: M. 236 vlgg.; C. 18; S. 509;
512; H. 4, vlgg..
2. De constructie ad synesin, M. 240; C. 21; S. 510, H. 18.
3 Adiectiva vooral in den pluralis als substantivagebezigd:
M. 325, 326; C. 50; S. 517-519.
4. Onzijdige adiectiva, singularis of pluralis, als abstracta
gebezigd: M. 325, b; C. 50; S. 519; H. 23.
5. Sommige superlativi — zooa]s s u tn m u s, medius,—
overeenkomende met het subst., en een deel beteekenende,
M. 335; C. 199«?, S. 524, 3»; H. 21.
a. hellissime. — 6. ïoen deze brief werd geschreven , a" 52 a. Clir. n.,
had Isovember slechts 29 dagen; de dertigste werd er bij gevoegd
door Caesars herziening van den Kalender, a» 45 a. Chr. n. — v.
ludibuiulus, a , urn. — d. naviyo.