Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
100 PLAATSBErALINGEN.
5. Na weinige dagen was de Senaat bevrijd van het gevaar
van moord.
6. Hij stierf het jaar vóór mijn censorschap tien jaar na
mijn consulaat.
46''" Les.
Plaatsbepalingen.
(Vergelijk 17^''' les).
In liet algemeen worden plaatsbepalingen aangeduid
door praeposities. De volgende echter verdienen in't bij-
zonder de aandacht:
1. De accusativus van uitgebreidheid: M. 254; C. 240,
241; S. 404; H. 86.
2. De genitivus van maat: M. 315; C. 195; S. 423, A. 3;
H. 36.
3. De ablativus van den weg waarlangs: M. 297; C. 219;
S. 451; H. 68.
4. De bijzondere constructies, die geen praepositie ver-
eischen, voornamelijk bij de namen van steden in gebruik:
a. De ablativus van de plaats van waar: M. 298; C. 211;
S. 438; H. 52.
b. De accusativus van Aq waarheen: M. 257; C. 211;
S. 403; H. 109.
c. De locatieve vorm van de plaats waar: M. 319«; C. 211,
212; S. 462; H. 109.
d. De ablativus in sommige locatieve uitdrukkingen, M. 296;
C. 211, 222, 223, S. 462; H. 68, 109.
Aanmerking. — Voorzetsels moeten worden gebruikt om
nabijheid uit te drukken, bv. naar (de buurt van) Tarente
of hij Tarente, ad Tarentum.
Brief.
Tullius aan zijn (vriend) Tiro.
Wij zijn van u, zooals gij weet, vertrokken op den 2ileii
November. Te Leucas kwamen wij op den B^i™ November,
a. ante me censorem.