Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERSTE STUK.
I. DEELEN" VAN DEN ZIN.
P^' Les.
Subiect en Praedicaat.
1. Leer de bepalingen van subiect en praedicaat«:
M. 232; C. 2.; S. 357, 358; H. 1—4.
2. Leer de beteekenis der volgende voorzetsels, en
let op den casus die op elke praepositie volgt:
onder of tusschen int er (aco.) door, per acc. '
door of van (van — af) a, aè. (abl.)' naar (totaan) ao? (acc.)'
uit (?, ex (abl.) onder, SMè(acc.enabl.)®
in of 0p in (abl.) met, cum (abl.) *
naar (tot in) in (acc.) ' zonder, siwe (abl.)
1. Door wordt door per vertaald als er een beweging
mee bedoeld wordt = de rivier loopt door de stad,
of een verrichting door tusschenkomst van iemand of iets:
hij geefthet bevel bij monde van eenbode,
per nuntium. Anders is door met a, aboi alleen den
abl. te vertalen.
2. In c. acc. beduidt in eigenlijken en overdrachtelijken
zin een beweging waaraan het doel wordt bereikt, ad alleen
de aangevangen beweging.
3. Als sub aanduidt een rust op een plaats, staat het met
O- De verwijzingen zijn naar de 5(le uitgaaf van J. N. Madvigs
Latijnsche spraakleer, bewerkt door Boot (M.), 4cle uitgaaf van de
Latijnsche Grammatica van Dr F. van Cappelle, 2de Afdeeling
Syntaxis (C.), Latijnsche Spraakkunst van Dr. J. S. Speijer (S.) en
Beknopt overzicht der Syntaxis van Dr. J, J. Hartman (H.).
1