Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
TIJDSEErALtNCEN'.
1. accusativus van duur: M. 253; C. 231; S. 404; H. 85.
2. ablativus van tijd «caarop of itwwe« iets geschiedt,
M. 295; C. 232; S. 464,465; H. 69.
a. Afstand van tijd wordt uitgedrukt door ante an p o s t,
gebruikt öf als voorzetsels met den accusativus öf als adverbia
in verbinding met den ablativus, en met numeralia cardinalia
of ordinalia, bv.
Na tien dagen (van nu a.{),post decem dies.
Tien dagen later, decem post diebus.
Den tienden dag daarna, decimo post die.
b. Deze woorden kunnen gevolgd worden door quam, met
een zin die de gebeurtenis waarvóór of waarna iets geschiedt,
inhoudt; bv.
Tien dagen voor dat hij kwam, ante decem
dies (decimum dietn, decem diebus ante) quam
venit.
c. Ook abhinc, geleden, kan met een van beide naamvallen
worden gebruikt, bv.
Tien dagen geleden, abhinc decem dies of
diebus.
2. Bij het vermelden van data op de Romeinsche ma-
nier moet men letten op:
1. De verdeeling van de maand door Kalendae, Nonae en
Idus: M. bl. 391 vlg.; C. Aanh. 2; S. 580.
2. De regel voor het bepalen van den dag door deze ver-
deeling.
ffi. Het getal van den dag wordt uitgedrukt door een rang-
telwoord, do naam van de maand heeft den vorm van een
adiectivum. Zoo is de datum, voluit geschreven:
19 April, die tertio decimo ante Kalendas
Maias.
Dit wordt gewoonlyk zóó afgebroken:
Tertio decimo (ante) Kalendas Maias; of met
cijfers, XIII. Kal. Mai.