Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
TUDSBEPALINGEN. 07
24. Geen uitdrukking werd gehoord van hen, de majesteit
van het Romeinsche volk onwaardig.
25. Steunende op de sterkte {praesidium) van de plaats,
namen zij hun toevlucht in wouden en moerassen.
26. Dagelijksche oefening is noodig, en van zaken moet
de aandacht op woorden worden overgebracht.
27. Ik hoop dat die stand mij, overeenkomstig (pro) mijn
bemoeiingen ten nutte van den staat, do eer, vooral (die
reeds) genoten (is), niet onwaardig zal rekenen. •
Verhaal.
Titus Labienus, onderbevelhebber van Caius Caesar, wen-
schende te strijden tegen de Galliërs vóór de aankomst der
Germanen, die hij wist dat hun te hulp zouden komen,
wendde ongerustheid voor, en ua zijne legerplaats op den
anderen oever opgeslagen te hebben (abl. abs.), kondigde hij
het vertrek af tegen {in) den volgenden dag. De Galliërs,
geloovende dat hij vluchtte, begonnen de rivier over te trek-
ken, die tusschen {medius) (hen) was; (en) Labienus, na zijn
leger een omweg te hebben doen maken {cirewnduco), versloeg
hen juist {ipse) onder de moeilijkheden van het overtrek-
ken der rivier.
Brief.
Een brief werd mij gebracht van mijn broeder Quintus,
(tegelyk) met het senaatsbesluit dat genomen was met be-
trekking tot mij. Ik ben van plan te wachten op het voorstellen
der wetten en als er tegenstand zal zijn, zal ik den raad van
den Senaat volgen en liever mijn leven verliezen dan mijn
vaderland (ongelukkig maken). Haast u, bid ik u, tot ons
te komen.
é:5'<' Les.
Tijdsbepalingen.
1. De gewone tijdsbepalingen worden uitgedrukt door
de volgende casus:
7