Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
liIJZONUEBIlEDEN OMTRENT UEN ABLATIVÜS.
4. Op één dag zijn meer dan twintig steden der Bituriges
in brand gestoken.
5 Wees verzekerd (scito) dat niets mij aangenamer is dan
uw Dolabella.
6. Dit kwaad is verder verspreid dan men denkt {opinionc).
7. Gij verkiest roem boven (quam) wijsheid.
8. Ik begrijp dat Domitius (er) de voorkeur (aan) gaf
wreed te schijnen in het straffen dan nalatig in het veron-
achtzamen van misdaden.
9. Het is een ernstiger zaak beroofd te worden van ver-
mogen dan niet in waardigheid toe te nemen.
10. Ik begrijp dat uwe gunst hoog gewaardeerd wordt.
11. Dat is de man die ons als ballingen uit (ons) vaderland
heeft verdreven.
12. Hjj deed afstand van het consulaat en weekuit den staat.
13. Ik mis alle genoegen en alle geschriften.
14. Servius Tullius was de zoon eener slavin.
15. De Samniten worden gezegd afkomstig te zijn van de
Sabijnen.
16. Hij gaf (er) de voorkeur (aan) dat« al zijn goederen
zouden worden verkocht en dat hij beroofd zou worden van zijn
prachtig (superl.) vaderlijk erfgoed, dan dat eenig uitstel zou
worden veroorzaakt voor een (quisquam) van zijn schuld-
eischers.
17. De barbaren, de vaandels op een afstand in het oog
krijgende geven het beleg op.
18. Hij ontzei hun (dat.) water en vuur (abl.)
19. Ik heb ten laatste den brief gelezen, Appius Claudius
waardig, vol sierlijkheid, hoffelijkheid (en) ernst.
20. Caesar bemachtigde een groote menigte vee en menschen.
21. Nu is het noodig dat gij wel zijt van geest, opdat ge
(welvarend) kunt zijn van lichaam.
22. Wat heb ik uwe vriendschap noodig, als gij niet doet
wat ik vraag?
23. Een van de naastbijzijnden volbracht dezelfde taak
een derde volgde op den tweeden, en een vierde op den
derden.
a. accus. c. infin. - 6. part. perf., daar deze bandeling die van
het hoofdwerkwoord voorafgaat.