Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
BIJZONDEKUKDEN OMTRENT DEN ACCUSATIVUS. 93
m u sic en a m ag ist r o do c eb ar (active, magister
musicen me docehat).
c. De accusativus van de zaak blijft ook bij het passivum
van rogo, maar bij andere werkwoorden van vragen wordt
de accusativus der zaak nominativus van het subiect, terwijl
do naam van den persoon in den ablativus wordt gezet met
een voorzetsel:
Cato werd naar z ij n gevoelen gevraagd,
Cato s ent entiam r o g a tn s est. Doch :
Den Komeinen word om vrede gevraagd,
p ax a B O m a n is p et eb atiir.
NB. Zie voor andere bijzonderheden omtrent den accu-
sativus les 8 en 14.
Mondelinge oefeningen.
1. Deugd wordt bespot door dwazen. — 2. ll\\ is bedroefd
(over) zijn b lot. — 3. Wij zijn bedroefd over zyn lot. ~
4. Ik vroeg Cato naar zijne meening. — 5. Cato werd naar
zijne meening gevraagd. — 6. Wjj worden onderwezen in de
regelen der deugd. — 7. O (die) zorgen der menschen! —
8. Hij was zeer bedroefd. — 9. Eenigszins vertoornd. —
10, Verborg c hij zijne misdaden voor u? — 11. Hij leerde ons
muziek. — 12. Wie vroeg u uwen naam? 13. Ik vroeg wat uw
naam was. — 14. Cicero werd begroet door den senaat (als) de
vader van (zijn) vaderland. — 15. Dringend werd door de
Aedui aan Caesar (om) hulp gevraagd tegen de Germanen.
Schriftelijke oefeningen,
1. Ik vorder dit van u dat gij mijne bezorgdheid te hulp
komt.
2. Hij vraagt hen (om) vandaar met hem bij Turnus te
komen.
3. Het leger is ontsteld door deze daad.
a. Hier transitief. — h. suus. — c. celo heeft altijd den accusa-
tivus van den persoon, maar kan den ablativus van de zaak hebben
met de. — d. paveo, transitief gebruikt.