Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
BIJZOSDEEHEDÉK OSITEENT DEN ACCUSATIVUS.
5. De begeerlijkheid (plur.) van sommige menschen was
mij een hinderpaal.
6. Voor dien braven (superl.) man, zijn vader, was hij
een groote hulp in gevaren, troost in moeite, (bron van)
gelukwensching in de overwinning.
7. De Bituriges vallen den Galliërs te voet.
8. Het spijt mij dat" ik door u van onachtzaamheid ver-
dacht word.
9. Ik was hem tot behoud.
10. Ik heb altijd gedacht dat ge niet alleen beschermd
behoordet te worden door mij, maar ook geeerd en onder-
scheiden.
11. ïwee broeders , wier naam was Philaenus.
12. Hoe kwam het u in den zin zoo te antwoorden?
13. Nu, zei Catulus, begrijp ik, Crassus, wat gij zegt,
en bij Hercules, ik stem toe. Ik zie dat gij, een man zeer
bekwaam in b het leeren, genoeg tijd hebt gehad om die dingen
die gij zegt te leeren kennen.
14. Als de pracht der spelen een genoegen is voor het volk
is het niet te verwonderen dat het Lucius Murena bij het
volk voordeelig was.
43''" Les.
Bijzonderheden omtrent den Accusativus.
Opmerking verdient het gebruik van het passivum der
werkwoorden die een dubbelen accusativus regeeren.
a. Wanneer een van de twee accusativi een praedicaats-
nomen is, zooals achter werkwoorden van noemen enz., wor-
den beiden nominativi.
h. Wanneer een der accusativi een tweede obiect is, van
de zaak, zooals achter leeren enz., blijft het accusativus.
Ik nam les in de muziek bij den meester.
a. nee. c. inf. of quod. — h. acer ad.